FE FOLIJAPLAST 2023

Namestitev sončne elektrarne na naslovu Folijaplast d.o.o., Log pri Žužemberku 4, 8360 Žužemberk

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija.

Cilja operacije:

  • Dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije, 160 kW.
  • Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izraženo v ekvivalentu C02 cca 85 t/leto.

Upravljanje z energijo je eno pomembnih prizadevanj družbe Folijaplast d.o.o. na področju trajnostnega razvoja. Maja 2023 je na naslovu Folijaplast d.o.o., Log pri Žužemberku 4, 8360 Žužemberk začela delovati sončna elektrarna, s katero proizvajamo električno energijo za lastne potrebe, je pa tudi priklopljena v omrežje, kar pomeni, da viške električne energije oddamo v omrežje.

Sončna elektrarna pomembno prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev naše družbe. Proizvodnja električne energije iz sončne svetlobe je namreč eden izmed okolju najbolj prijaznih in čistih načinov.